Nyheter

Miljø- og finansfolk: Sett mer oljepenger i fornybar energi

En katolsk biskop, to store kapitalforvaltere, en fornybar-gründer, en investor og flere miljøorganisasjoner har skrevet brev til de borgerlige partiene.

WWF Norge, Storebrand, Greenpeace, Naturvernforbundet og Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og mange flere organisasjoner og selskaper ber i oppropet om at Oljefondet kan investere direkte i blant annet solenergi, noe fondet ikke har anledning til å gjøre i dag.

De viser blant annet til at flere andre store europeiske pensjonsfond allerede legger penger inn i direkte i fornybar energi. Underskriverne mener Oljefondet er spesielt godt posisjonert for å gjøre det samme.

De håper den kommende Solberg-regjeringen følger opp perspektivene og de faglige rådene som Norges Banks investeringsselskap, NBIM, presenterte både i 2006 og 2010, men som Stoltenberg-regjeringene valgte å se bort fra.

LES OGSÅ: Høyre: Vil vurdere miljøopprop i forhandlingene

Fornuft og økonomi. – Å investere i fornybar energi er særdeles fornuftig både fra et klimaperspektiv og et miljøperspektiv, og det viser seg også å være økonomisk fornuftig, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge til NRK. Hun mener at dette både vil bli god etikk og svært lønnsom butikk.

– Dette er verdens største virkemiddel, mener hun.

Konsernsjef Sverre Thornes i KLP legger i oppropet ikke skjul på at han mener investering i fornybar energi vil være lønnsomt.

– Vi tror dette vil gi et nytt og lønnsomt bidrag i fondets forvaltning, samtidig som slike investeringer vil være viktige bidragsytere til vekst og fremgang i de landene der det blir investert. Det er grunnen til at vi støtter en slik utvidelse av fondets rammebetingelser, sier Thornes.

– Undervurdert tankegang. Christine T. Meisingset, som er leder for bærekraftige investeringer i Storebrand, mener tankegangen om bærekraft er undervurdert i finansnæringen. Hun mener det er viktig at oljefondet leder an og er en pådriver for investeringer i fornybar energi og infrastruktur, skriver Aftenbladet.

– For å levere tjenester til kundene som gir langsiktig og god avkastning, er det helt nødvendig at vi bygger bærekraft inn i måten vi jobber på. Mange i finansbransjen tror vi har god tid til å omstille oss, men det skjer store endringer allerede nå, som påvirker verdiskapingen. Derfor er det nødvendig å være i førersetet, spesielt for Statens pensjonsfond, sier Meisingset.

Det er altså opp til politikerne å vurdere om det skal skje en endring i oljefondets investeringsrammer. I dag brukes i underkant av 30 milliarder kroner på det som kan kalles miljøvennlige investeringer i oljefondet.

– All tvil borte. De øvrige selskapene og gruppene som har underskrevet på oppropet, er Umoe AS, energiselskapet Scatec, Oslo katolske bispedømme, Norsk Klimastiftelse, Utviklingsfondet, Framtiden i våre hender, Zero og Natur og Ungdom.

– Etter FN-rapporten er all tvil borte, nå må vi i næringslivet gripe den store muligheten vi har fått, sier milliardærinvestor Jens Ulltveit-Moe i Umoe.

LES MER: Utfordrer Høyre til grønne investeringer

NTB Nyheter

NTB nyheter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter