Nyheter

Nordmenn blir stadig mer positive til innvandrere

Nordmenn har blitt langt mer positive til innvandrere de siste ti årene, viser tall fra SSB. – Jeg tror ikke på dette i det hele tatt, sier Frps Christian Tybring-Gjedde.

I 2002 svarte 2 av 3 av de spurte at innvandrere flest gjør en nyttig innsats i arbeidslivet. Ti år senere mener 8 av 10 nordmenn det samme. Og mens 40 prosent av nordmenn i 2002 ikke kunne tenke seg at sønnen eller datteren giftet seg med en innvandrer, har andelen sunket til 25 prosent i 2012.

Trenden er den samme når det gjelder synet på hvorvidt innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet, og om innvandrere beriker norsk kultur (se faktaboks). I tillegg mener langt færre nordmenn at innvandrere misbruker trygdeordninger.

– Hyggelig overraskelse. Grønland i Oslo er en av Norges mest innvandrertette områder. Det trives Hanna Kaupang, Kristine Stranheim Sunde og Selja Aas godt med.

– Dette var en fin overraskelse, sier Aas da Vårt Land forteller at nordmenn har blitt mer positive til innvandring.

De bor på Grønland og synes de mange innvandrerne skaper en langt bedre sosial stemning enn det er andre steder i byen.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) synes også «dette er en oppmuntrende statistikk».

– Det inntrykket som skapes i media er langt mer negativt enn fakta gir grunnlag for. Det er noen høylytte, intolerante mennesker som får lov til å dominere mediebildet og tegne negative bilder av innvandrere, sier Halvorsen.

I samme tiårsperiode har nordmenns omgang med innvandrere økt. 27 prosent av nordmenn hadde i 2002 kontakt med innvandrere blant venner og kjente. I 2012 hadde dette steget til 35 prosent, viser SSBs tall. Lignende økninger finnes også i nordmenns kontakt med innvandrere på jobb og i nabolaget.

– Myter om innvandrere trives best på lang avstand. Det er klart at kjennskap og vennskap gjør at du får et mer positivt inntrykk av innvandrere, sier Halvorsen.

– Gledelig lesning. En ny, lokal undersøkelse av bergenseres holdninger til innvandrere viser det samme bildet som SSBs statistikk. Den viser at 96 prosent av bergenserne er enten positive eller nøytrale til at det bor innvandrere i deres nabolag.

Åtte av ti i vestlandsbyen mener innvandrere er en berikelse for samfunnet. Undersøkelsen er gjort av Respons analyse for Bergen kommune.

Byråd for sosial, bolig og områdesatsning i Bergen, Dag Inge Ulstein (KrF), synes tallene er gledelig lesning.

– Jeg hadde ikke forventet at tallene skulle være fullt så gode. Men vi har jobbet mye med integreringen i Bergen, og det har tydeligvis gitt resultater, sier han.

Avfeier undersøkelsen. Men Frps Christian Tybring-Gjedde kjøper ikke premisset for hverken denne undersøkelsen eller SSBs statistikk.

– Jeg tror ikke på i dette i det hele tatt. Det er bare å se på hva som skjer i Oslo, der alle flytter vekk fra innvandrerne. Det er ikke noen tvil om at innvandringspolitikken drives mot folkets vilje, sier han.

– Du avfeier undersøkelsene uten at du i det hele tatt har lest dem?

– Ja. Jeg skulle ønske jeg kunne tro på tallene du presenterer for meg, men jeg er dessverre ikke så optimistisk, sier han.

– Spørs hva de spør om. Valgforsker og professor Anders Todal Jenssen ved Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) sier nordmenns langt mer positive holdning til innvandrere kan forklares på flere måter:

• Det siste tiåret har det vært gode tider i Norge. Derfor føler ikke enkelte utsatte grupper at innvandrerne «tar jobbene deres».

• Hvordan innvandrere defineres. SSB definerer innvandrere som personer med to utenlandsfødte foreldre. Undersøkelser der man har spurt nordmenn om de kunne tenke seg muslimer som naboer viser at 40 prosent er negative.

Todal Jenssen tror ikke Frp vil flagge innvandringsfanen høyt under årets valgkamp.

– Deres borgerlige kollegaer i Venstre og KrF setter liten pris på Frps innvandringsretorikk. Det samme gjelder mange i Høyre. Men hvis Frp ligger dårlig an på målingene mot slutten av valgkampperioden kan det godt være de spiller innvandringskortet i høyere grad, sier han.

Informasjonsleder Hege Storhaug i Human Rights Service tror langt flere ville vært mer skeptiske om de ble spurt om deres holdninger til muslimer.

– Først og fremst er det to elendige undersøkelser fordi de har sauset sammen alle innvandrere i en gruppe. Folk er mest bekymret for innvandring fra muslimske land, sier hun.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter