Nyheter

Får ikke dele ut trosreklame på skolen

Hele 3. klasse ble invitert til trosopplæring. Så satte Fylkesmannen foten ned for kristelig ranselpost.

– Dette er reklame med en skjult agenda, sier humanetiker Alf Melbye.

Han fikk gehør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, som slår fast at ingen tros- og livssynssamfunns har tilgang til å informere om sine arrangementer på grunnskoler i Sør-Trøndelag.

Som pappa reagerte Melby skarpt på at sine barn har kommet hjem fra Berg skole i Trondheim med reklame for arrangementer i den lokale kirken.

– I dette tilfellet utga det seg for å være en detektivklubb, mens det i realiteten er trosopplæring, sier han.

– Kirken er ikke lokal kultur. Det var Berg menighet som via skolen delte ut informasjon om «tårnagenthelg» i kirken. Barna skulle få være agenter og utforske kirken, og mer informasjon om arrangementet skulle komme i posten.

– En slik praksis er ikke greit. Åtteåringer forstår ikke at dette er trosopplæring, synes det er lokkende og vil gjerne være tårnagent. Når vi som foreldre da sier at det ikke er en god idé, blir det dårlig stemning, sier pappa Melbye.

Han sendte skriftlig klage for å få svar om «dette er å betrakte som akseptabel praksis» fra skolen å distribuere slik informasjon.

Fylkesmannen svarte at skolen kunne gi ut reklame for lokale kulturtilbud, men at «informasjon om religiøse aktiviteter, trosopplæring eller livssyn fra lokale organisasjoner, kommer ikke inn under informasjon fra lokale kulturarrangører».

Skarp kritikk. – En slik praksis er gammeldags og vitner om berøringsangst med religioner. Det krasjer også med Stålsett-utvalgets prinsipp om det livssynsåpne samfunn, sier Kristin Gunleiksrud, generalsekretær i Norske kirkeakademier.

– Det er høyst problematisk dersom elever skal skjermes mot alle tros- og livssynssamfunn. Dersom opplæringsloven skal tolkes slik, er det veldig mye som ikke får slippe til i skolen. Elevene bør læres opp til å møte det multikulturelle samfunnet de vokser opp i, sier hun.

Selv om hun gir en slik skjermende praksis skarp kritikk, gir Gunleiksrud likevel pappa Melbye støtte: Trosopplæring har en så klar agenda at det burde komme tydeligere frem på flyeren.

Nekter for snikreklame. – Er dette fordekt reklame for trosopplæring, menighetspedagog i Berg menighet, Elise Mastad Rønning?

– Nei. Det står avsender og vi laget et spennende opplegg. Da må vi kunne uttrykke at dette er et spennende tilbud.

– Forstår en åtteåring at dette er trosopplæring?

– Det kan du spørre om, men vi sendte informasjon til foreldrene i posten etterpå. Foreldrene forstår det i alle fall, og må klare å forklare barna sine det. Det er uansett opp til foreldrene om barna får være med eller ikke.

Skolen beklaget. – Vi har beklaget glippen med at Berg menighet fikk dele ut lapper om tårnagentene. Praksisen nå er at vi dropper all ranselpost, sier konstituert rektor, Eirik Hansen, ved Berg skole.

Dermed får verken idrettslag, korps, kirker eller andre dele ut informasjon på skolen, men både «kirker, korps og andre kan henge opp plakat på oppslagstavlen».

Utdanningsdirektoratet forteller at grunnskolene kan utvise lokalt skjønn.

– Det står i veilederen vi har laget for reklame i skolen. Den sier blant annet at elevene skal skjermes mot reklame som i stor grad påvirker elevenes holdninger, atferd og verdier. Men den sier at «det skal en god del til før skoleeier er pliktig til å skjerme eleven», sier Cathrine Børnes, avdelingsdirektør i Utdanningsdirektoratet.

– Veilederen sier at lokalt kulturliv ikke bør stoppes fra å få reklamere. Hvorfor beskyttes ikke tros- og livssynsorganisasjonene også?

– Da veilederen ble laget trakk Kunnskapsdepartementet frem at lokalt kulturliv bør skjermes. Derfor ble det tatt med, sier Cathrine Børnes.

Les hele saken i Vårt Lands papirutgave fredag.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter