Nyheter

Human-Etisk Forbund skroter eget prinsipp – tjener millioner

Liker ikke å motta statsstøtte for medlemmenes barn, men gjør det likevel.

Organisasjonen sendte i slutten av oktober ut brev til 30.000 medlemmer, hvor oppfordringen var å registrere barn i forbundet. Dette til tross for at organisasjonen er sterkt imot at barn skal være medlemmer i tros- og livssynsorganisasjoner. Brevet var en god investering med gevinst på over en million kroner. Etter et par uker kunne 1300 barn kunne innlemmes i et register over humanetikernes såkalte tilhørige.

– Blir barna spurt om det er greit at de blir registrert i forbundets lister?

– Nei, dette er jo barn som kanskje er noen måneder eller noen få år gamle. Det vil ikke være naturlig, sier generalsekretær Kristin Mile.

LES OGSÅ: Kristent livssyn stuper på ny gallup

Fanesak. Livssynsfrihet for barn er en av forbundets kampsaker. Organisasjonen har 15-årsgrense for medlemskap, i motsetning til Den norske kirke hvor man blir medlem ved dåp og såkalt tilhørig ved at en av foreldrene er medlem. Human-Etisk Forbund har valgt å legge seg på det de selv kaller en «kompromisslinje der medlemmer frivillig kan registrere barna sine slik at forbundet kan kreve offentlig støtte for dem.»

– Vi liker det ikke, men føler oss tvunget til å gjøre det så lenge reglene er slik de er. Du kan godt si at vi gir etter for et prinsipp som vi selv er imot, medgir generalsekretæren.

LES OGSÅ: Taper store summer på færre humanetiske barn

Ikke medlemmer. Kristin Mile sier barnas navn og personnummer blir registrert i et tilhørighetsregister og ikke brukt til andre formål enn å søke om statsstøtte.

– Vi inkluderer aldri disse barna når vi oppgir medlemstallet vårt, understreker hun.

Totalt teller forbundets liste over tilhørige nå drøyt 8.000 navn. For disse får forbundet drøyt seks millioner i støtte fra stat og kommune. Medlemstallet i Human-Etisk Forbund er litt over 80.000.

Les mer om saken i lørdagens papirutgave.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter