Nyheter

Legger ned én menighet i uka

I Sverige er 333 frikirkemenigheter oppløst de siste seks årene. Snart vil det samme skje i Norge, mener ekspert.

– Sverige ligger litt foran Norge. Fram til nå er det ikke lagt ned så mange menigheter i Norge som i vårt naboland, og sannsynligvis vil menighetssaneringen fortsatt være høyere i Sverige enn i Norge. Men vi må regne med en lignende utvikling som den vi har sett i Sverige, sier Øivind Augland.

Han er leder i den tverrkirkelige menighetsplantingsbevegelsen Dawn. Dawn-undersøkelsen fra 2010 konkluderer med at det finnes 500 menigheter i Norge som har under 30 «aktive».

Mange små. Ifølge Dawn-rapporten er det mindre enn 30 «aktive» i over halvparten av menighetene i Frelsesarmeen, Misjonsforbundet og Syvendedags Adventistsamfunnet, og fire av ti menigheter i Pinsebevegelsen og i De Frie Evangeliske Forsamlinger skal ha færre enn 30 «aktive».

Et grunnpremiss i Dawn-undersøkelsen er at de som regnes som «aktive kristne» er de som deltar på gudstjeneste eller hovedmøte i menigheten minst én gang per måned.

Hvorfor mener du at frikirkesamfunnene i Norge står foran mange nedleggelser av lokalmenigheter?

– At så mange menigheter har så få aktive, viser at mange menigheter er døende. Aldersammensetningen og antall aktive tilsier at nedleggelsesraten vil øke. En god del av disse 500 menighetene vil være nedlagt i løpet av ti år, svarer Augland.

– Ikke lure seg selv. – Hva tenker du når du hører at én svensk frikirkemenighet er blitt nedlagt hver uke siden 2005?

– At det er bra å være ærlige om situasjonen. Vi må ikke lure oss selv, men se virkeligheten i øynene.

Dawn-lederen peker på at det i Norge har vært større oppmerksomhet enn i Sverige på planting av nye menigheter:

– Nyplanting er en av de viktigste mulighetene vi har for å demme opp for nedgangen som de oppløste menighetene representerer. All forskning og erfaring viser at nye menigheter har større mulighet til å nå ut til nye mennesker – og slike nystartede menigheter virker også revitaliserende på frikirkesamfunnene de tilhører, fremholder Augland.

• – En del av våre 300 menighetene vil utvilsomt legges ned. Det er noe trist ved det, mener Andreas Hegertun. Les mer i onsdagens papirutgave

• I stedet for å se på at de er små, må vi tenke på hvordan vi kan utvikle menighetene våre og plante nye, sier tilsynsmann Øyvind Helliesen i Metodistkirken. Les mer i onsdagens papirutgave

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter