Nyheter

Gir fra seg inntekter på 67 millioner

Eide forlag har følt presset.

– Presset fra KA har helt klart medvirket til at vi har vurdert dette på nytt, sier forlagssjef i Eide Forlag, Jan Stefan Bengtsson.

Forlaget, som i 2008 vant konkurransen med Verbum om å utgi Den norske kirkes nye liturgi, har besluttet å frigi den digitale teksten til liturgien.

Beslutningen innebærer at andre dataprogrammer nå kan bruke teksten gratis. Forlaget gir på sin side avkall på fremtidige inntekter på inntil 67 millioner kroner i løpet av en 30-årsperiode.

LES OGSÅ: Kan tappe kirken for mer enn en kvart milliard

«Boikott». Vårt Land kunne i forrige måned fortelle at Eide forlag tok betalt for Den norske kirkes liturgi dersom denne ble brukt i andre dataprogrammer enn Eide Forlags egne.

Dette kunne de gjøre fordi Kirkerådet hadde gitt forlaget kommersielle rettigheter til liturgitekst som ligger gratis tilgjengelig på nettet. Forlaget brukte rettighetene til å kreve inntil 2.975 kroner i årlig lisens for tekstene per menighet, også når tekstene ble brukt i konkurrerende dataprogrammer for gudstjenesteplanlegging.

Avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA fant dette så urimelig at han på sin side anbefalte Den norske kirkes menigheter å legge innkjøp av liturgiske løsninger til databruk fra Eide forlag på is.

Angrer ikke. – Jeg skjønner at dette ble opplevd som et press. Men konsekvensene av denne saken var så store og vidtrekkende at det var nødvendig. Jeg angrer ikke på at vi gikk så langt, sier Dahle nå.

Han sier at han ikke har forhandlet direkte med Eide forlag, bare med Kirkerådet.

– Vi har fått tilgang til konkurransegrunnlag, kontrakt og andre dokumenter i forbindelse med avtalen mellom Kirkerådet og forlaget. På dette grunnlaget har vi drøftet flere spørsmål knyttet til digital publisering av liturgien, sier Dahle og legger til at forlaget også har senket prisene for 2012.

– Dessuten har vi fått klarlagt noen andre momenter som handler om rett til å kopiere fra Eide forlags skriftlige utgivelser.

Ikke «løp og kjøp». Nå opphever KA sin oppfordring til ikke å kjøpe dataliturgi fra Eide forlag. Dahle sier at gratistilgangen til liturgien for andre programmer er den viktigste årsaken.

Han presiserer imidlertid at dette ikke betyr at han sier «løp og kjøp» til menighetene.

– Menighetene må fortsatt kritisk vurdere hva de trenger. Men nå får de i større grad mulighetene til å vurdere tilbud fra flere konkurrerende firmaer når de skal velge dataprogram for planlegging av gudstjenester.

Fortsatt rettigheter. Forlagssjef i Eide forlag, Jan Stefan Bengtsson, understreker at den opprinnelige kontrakten med Kirkerådet står fast.

– Dessuten har vi fortsatt utgiverrettighetene tekstene, både digitalt og på papir. Det som har skjedd er at vi har tatt det drastiske skrittet å gi tekstene gratis videre når de brukes i andre programleverandørers gudstjenesteplanleggere.

– Er du enig i at det var urimelig å kreve betalt for disse tekstene?

– Nei. Vi kunne stått på avtalen, slik den var, men valgte å strekke oss så langt for å gjøre innføringen av liturgireformen enklest mulig for menighetene, svarer Bengtsson, som lar det skinne gjennom at innrømmelsen satt langt inne.

– Vi har vurdert dette grundig, og kommet fram til at det ble litt lite forståelig å ta betalt for en tekst som ligger gratis på Den norske kirkes egne nettsider.

Langtidsavtale. – Vil gratistilgangen vare for all framtid?

– Vi har ikke noen skriftlig avtale, men det vil nok bli sånn ja. Det er vanskelig å omgjøre dette.

– Hva tenker du om presset dere ble utsatt for av KA?

– Sett fra deres side er det naturlig, slik er jo deres rolle. Og hvis ikke vi ga etter ville det gått ut over hele reformen. Vi vil ikke være dem som stopper dette. Da får vi heller gi litt.

Fornøyd kirkeråd. Også avdelingsdirektør i Kirkerådet, Paul Erik Wirgenes, er fornøyd med Eide forlags retrett.

– Jeg er glad for at vi har kommet videre. Her har alle parter forsøkt å finne en god løsning som ivaretar både rettigheter og behov, sier han.

– Hvorfor måtte KA inn med et så betydelig press, mens dere avviste behovet for endringer?

– Jeg kan ikke kommentere KAs håndtering, men Kirkerådet har vært opptatt av en så riktig og god prosess som mulig, der både juridiske hensyn og menighetenes behov ble ivaretatt. Dette har vært et komplisert felt der alle parter har hatt behov for å gjøre en del utredninger.

– Viser dette at dere ikke forsto hva dere ga fra dere, da Eide forlag fikk alle digitale rettigheter?

– Nei, tvert imot. Erfaringen er at de kontraktene som er inngått har de presiseringene som en slik kontrakt bør ha.

– Hva har dere lært av dette?

– Vi har ikke evaluert prosessen så langt. Vi har hele tiden sett behovet for å snakke direkte med hverandre og det er vi fortsatt opptatt av, svarer Wirgenes.

Ingen gjennomgang. KA opplyser at Kirkerådet og KA er enige om en gjennomgang av «de anbuds- og avtalemessige spørsmål knyttet til digital publisering av liturgisk materiale» skal gjennomgås.

Her vil det ifølge KA være et overordnet mål «å sikre menighetsråd/fellesråd forutsigbare, langsiktige og rimelige vilkår for digital tilgang og bruk av det liturgiske materialet».

Wirgenes avviser dette.

– Dette har vært en del av samtalene, men avtalen tydeliggjør ikke et behov for videre arbeid med dette.

– Har KA misforstått?

– Vi er enige om at dette området er komplisert og der det er behov for det vil vi fortsette samtalene, svarer Paul Erik Wirgenes.

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund

Alf Gjøsund har arbeidet som journalist, kommentator og redaktør i Vårt Land siden 2010. Nå leder han TV-selskapet TVL.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter