Nyheter

Carissimi-prester vil ha klart svar

Har rettet konkrete spørsmål til bispemøtets preses.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter