Nyheter

Bjørgvin-biskopen ber for kirkeasylantene

I brev til politikere ber Halvor Nordhaug om engasjement for papirløse.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter