Nyheter

Visjon Norge fikk 75 millioner i gaver

Kollekten til TV-kanalen økte med 25 prosent på ett år.

Jan Hanvold mener «partnerpleie» er nøkkelen til giversuksessen.

– Hos oss er vi veldig personlige og vi snakker om «den store visjonsfamilien», sier Hanvold når han skal forsøke å forklare gaveinntektene TV-kanalen hadde i fjor.

I løpet av 2010 økte nemlig Visjon Norge sine gaveinntekter med 15 millioner kroner. Dermed kasserte grunder, redaktør og styreleder Hanvold og TV-kanalen inn mer enn 75 millioner kroner fra sine trofaste givere.

Partnerpleie. – Vårt mål er å nå inn i alle hjem i Norge, Sverige og Skandinavia. Vi når stadig ut på nye sendeplattformer og da kommer gaveinntektene som et resultat av det, mener Hanvold.

Men den viktigste grunnen til økning ligger i det Hanvold omtaler som «partnerpleie».

– Partnerpleie er noe vi holder på med hele tiden. Folk får på den måten en nærkontakt med det arbeidet vi holder på med. Jeg tror det er grunnen til at folk gir.

Omkring 6.500 partnere gir månedlig til Visjon Norge, men målet er 10.000 faste givere.

– Er det mange store gaver som har kommet inn?

– Vi får gaver i alle størrelser. Noen er helt opp i millionklassen.

LES OGSÅ: Hanvold samlet inn 400 millioner på ti år

Stort underskudd. Til tross for den massive økningen i gaveinntekter gikk TV Visjon Norge med tre millioner kroner i underskudd i 2010. Utgiftene var større enn de totale driftsinntektene på nærmere 82 millioner kroner.

– Dette underskuddet ligger i store investeringer som vi har gjort for å være oppdatert på utstyrsfronten, forklarer Hanvold.

Mellom elleve og tolv millioner skal ha blitt brukt blant annet på å lansere TV Visjon Norge på RiksTV. En ny TV-buss til tre millioner har også oppgradert utstyrsparken til kanalen.

– Men budsjettet vårt er jo lite i forhold til TVNorge og andre nisjekanaler, påpeker Hanvold.

LES OGSÅ: Hanvold samlet inn 400 millioner på ti år

Inspirerende. Informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, mener norske misjonsorganisasjoner bør la seg inspirere av Hanvold og Visjon Norge.

– Litt av den frimodigheten Jan Hanvold legger for dagen kan vi la oss inspirere av, sier Ottosen.

– Bruker Visjon Norge gode metoder for å samle inn penger?

– Det har jeg for liten kunnskap om til å kommentere, men den koblingen som Hanvold har mellom det å støtte kanalen og motta Guds velsignelse har jo av gode grunner vært omstridt.

– Er dette er penger som forsvinner ut av andre misjonsorganisasjoner?

– Ja, til en viss grad tror jeg det. Jeg har inntrykk av at det er mange som ser på Visjon Norge, er takknemlige for programmet og ønsker å gi sin støtte på grunn av det. Det er en ærlig sak. Ingen har ubegrensede midler å gi bort, så de som støtter Visjon Norge kunne brukt pengene på andre ting.

Snittøkning. Generalsekretær i Normisjon, Rolf Kjøde, tror ikke de har «mistet» penger til Visjon Norge.

– Er dette penger som forsvinner ut av andre misjonsorganisasjoner?

– Det ønsker jeg ikke å ytre meg offentlig om, men det er ikke noe som vi har merket. Våre gaveinntekter har de siste ni årene hatt en snittøkning på 4 prosent i året.

– Hva kan dere lære av Jan Hanvold og Visjonsfamilien?

– Det ønsker jeg ikke å reflektere offentlig rundt. De kjører et helt annet innsamlingsapparat enn det vi gjør.

– Hanvold mener en personlig profil er grunnen til at mange gir til Visjon Norge. Hva tror du?

– Nei, jeg vil ikke bidra i den refleksjonen.

Få unt. Heidi Westborg Steel, generalsekretær i HimalPartner, applauderer Hanvold og Visjon Norge, men deler ikke filosofi.

– Det er få unt å ha en så god kanal. Når det gjelder nærhet til givere så er det noe vi også forsøker å jobbe med, men vi har en annen filosofi for hvordan vi presenterer våre prosjekter.

– Er dette er penger som dere ville fått hvis ikke Visjon Norge fikk dem?

– Jeg er opptatt av at vi ikke skal konkurrere med hverandre. Ære være Visjon Norge som har fått til dette. Da har tydeligvis markedsført seg på en måte som giverne har satt pris på.

LES OGSÅ:

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter