Nyheter

Frikirkene suverene på givertjeneste

Fortsatt har Den norske kirkes medlemmer langt mindre givervilje enn de frikirkelige.

Vårt Land har de siste dagene skrevet om økningen i givertjenesten i Den norske kirkes medlemmer. Men selv med en økning på åtte millioner i fjor, viser tall at det er langt opp til tallene for de frikirkelige kirkesamfunnene.

Giverglede. Selskapet Solidus har et webbasert program som brukes av menigheter i både Den norske kirke og frikirkelige trossamfunn. Solidus registrerer langt fra alle inntektene til menighetene, men tallene derfra gir en indikasjon på hvordan givergleden er:

De faste giverne i Den norske kirke gir i gjennomsnitt 3.877 kroner i året.

Giverne i de frikirkelige menighetene gir i gjennomsnitt 9.101 kroner i året.

Tradisjon. Svein Åge Johanson, daglig leder i giverservicefirmaet Profundo, kommenterer tallene slik:

– Selv om flere menigheter i statskirken etter hvert har bygget opp givertjeneste, er det en langt sterkere tradisjon for slike gaver i de frikirkelige menighetene. Det er fortsatt slik at medlemmene i andre kirkesamfunn enn Den norske kirke føler et større økonomisk ansvar for sin egen menighet, sier Johanson.

Les hele saken i Vårt Lands papirutgave torsdag.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter