Nyheter

‘Israel vil kneble ytringsfriheten’

Norge må protestere mot israelsk lovforslag, mener Kirkens Nødhjelps generalsekretær.

Generalsekretær Atle Sommerfeldt viser til at den israelske nasjonalforsamlingen behandler et lovforslag som innebærer en kriminalisering av alle som jobber for eller omtaler boikott av Israel og ulovlige bosettinger.

Atle Sommerfeldt karakteriserer dette som nok et grovt forsøk på å kneble ytringsfriheten i Israel.

– Norge må protestere kraftig i mot dette, sier han.

Går sammen. Over 40 israelske menneskerettighetsorganisasjoner har gått sammen for å protestere mot lovforslaget. De omtaler forslaget som et alvorlig forsøk på å strupe handlingsrommet for menneskerettighetsarbeid i landet. Menneskerettighetsorganisasjonene reagerer på myndighetenes definisjon av boikott, som de mener kan ramme selv enkel spredning av informasjon om boikott av ulovlige bosettinger. Konkret pekes det på at det kan medføre en høy bot dersom man publiserer at en politiker som skal delta på en konferanse i utlandet, bor i det okkuperte området.

Også positiv omtale av forbrukerboikott mot varer som er produsert i bosettingsområder, kan etter lovforslaget medføre at man blir etterforsket og ilagt bot.

Felles standpunkt. De israelske organisasjoner som nå protesterer mot lovforslaget, stiller seg svært ulikt til spørsmålet om boikott. Men de er tydelige på at lovforslaget vil være et alvorlig tilbakeslag for demokratiet i Israel.

– De fleste land har valgt ikke å fremme lovgivning som omhandler eksplisitt forbud mot boikott, sier Sommerfeldt. Han fortsetter:

– Det er vanskelig å se forslaget i Israel som noe annet enn nok et grovt forsøk på å kneble ytringsfriheten. Nå må Norge raskt på banen med en kraftig protest.

Morten Sjølli

Morten Sjølli

VL anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter