Nyheter

På topp i godtroenhet

– Deler av Norge framstår som et godtroenhetens museum, sier professor.

En stor undersøkelse viser at folk i Norge er de nest mest godtroende i Europa. Bare danskene er foran oss på tabellen. Og kristne er de aller mest tillitsfulle.

Det viser tall som Vårt Land har hentet ut fra European Social Survey, en spørreundersøkelse blant over 50.000 personer i 28 europeiske land. Etter nordmenn og dansker følger finner, svensker og nederlendere. I motsatt ende av skalaen finner vi grekere, tyrkere og folk fra andre sør- og østeuropeiske land.

Verdens beste land. Professor Nina Witoszek (56) ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo er ikke overrasker over resultatet av den europeiske undersøkelsen. Hennes erfaring er nordmenn stoler på hverandre.

– Da jeg kom til Norge i 1982 ble jeg imponert over den tilliten folk hadde til omgivelsene. Folk trodde på myndighetene, på pressen og på sine medmennesker. For meg som kom fra Polen var dette svært overraskende, sier Nina Witoszek, som selv har forsket videre på den norske væremåten. Det har blant annet resultert i boka Norge - verdens beste land.

Kristen tradisjon. Witoszek er ikke i tvil om at den norske godtroenheten har en kristen opprinnelse.

– Sannheten er en kristen dyd som er blitt framhevet i mange hundre år. Hans Nielsen Hauge er jo en forkynner som har preget det norske samfunnet. I denne tradisjonen er sannheten helt sentral. På motsatt side står løgnen, som skal bekjempes, sier hun, og trekker fram Henrik Ibsens bøker som et annet eksempel på hvor sterkt sannheten står i den norske tradisjonen.

Godhetsregime. Witoszek bruker begrepet «godhetsregime» når hun omtaler det norske samfunnet.

– Det virker som om det ligger noe i det norske dna-et om at man skal ha tillit til folk. Dette er en utrolig stor verdi, som man bør gjøre mye for å bevare. Undersøkelser viser at litt av den samme tradisjonen også finnes i det andre skandinaviske landene.

– Hvordan forklarer du at kristne er mer godtroende enn andre?

– Kampen for sannheten og mot løgnen har også en ubestridt, kristen bakgrunn. Jeg pleier å snakke om at vi i Norge har hatt et «pastoralt opplysningssamfunn». Prester, pastorer og forkynnere har plantet tilliten inn i folkesjela, sier Witoszek.

Endringer. Witoszek ble imponert over den tilliten hun møtte da hun kom til Norge for snart 30 år siden. Men hun påpeker at det har foregått en endring de siste årene.

– Nordmenn reiser mye mer enn før. Og det er kommet mange flere innvandrere til Norge. Den store internasjonaliseringen har også satt en stopper for godtroenheten i deler av landet. I byer og bydeler med stor andel innvandrere er folk mye mer skeptisk. Men i de mer homogene samfunnene rundt om i landet, lever tillitstradisjonen videre, sier hun.

– Det har skjedd en utvikling til det negative. Men i en verden som er så åpen, er det vanskelig å ta vare på tilliten.

LES HELE ARTIKKELEN I VÅRT LANDS PAPIRUTGAVE TIRSDAG.

HAR DU BLITT LURT? Nordmenn er Europas nest mest godtroende folkeslag. Kristne er enda mer godtroende enn snittet av befolkningen. Har du blitt lurt fordi du var for godtroende?

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter