Nyheter

250.000 nordmenn i frikirker

Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke vokser. Katolikkene blir stadig flere.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter