Nyheter

Kritikk av Edvardsen-stiftelse

Rune Edvardsens spillerom i Dinastiftelsen må begrenses, krever Stiftelsestilsynet.

Flere TV2-innslag fikk Stiftelsestilsynet til å opprette sak mot Dinastiftelsen, som drives av Sarons Dal-lederen Rune Edvardsen. Det framkom til dels sterk kritikk av Edvardsen og Dinastiftelsen i fjernsynsinnslagene.

Registrering av uttak. For å gjennomføre kontrollen, har Stiftelsestilsynet fått tilsendt regnskap og oversikt over utbetalinger fra Dinastiftelsen. I tillegg er det gjennomført et to dager langt møte der Dinastiftelsens folk har forklart både pengebruk, bevilgningsstrategi og konkrete prosjekter.

Som følge av dette, sendte Stiftelsestilsynet mandag sin konklusjon. Følgende forhold må endres:

Alle valutauttak må registreres og vedlegges regnskapet, og styret må utarbeide retningslinjer for oppfølging av de ulike prosjektene.

Styret har ikke anledning til å overlate ansvaret for bevilgninger til den daglige lederen, altså Rune Edvardsen.

Formål. Det er også stilt spørsmål ved om støtten til enken etter drapene i Kongo er innenfor formålet til Dinastiftelsen. Det dette punktet retter Stiftelsestilsynet ikke kritikk mot Dinastiftelsen, men det blir påpekt at det må lages en skriftlig avtale med Dina Peace Fundation i Kongo.

Stiftelsestilsynet spør også om forbindelsen til hjelpeprogrammet «Fanger hjelper fanger» til Tjostolv Moland og Joshua French er en «heldig relasjon» for Dinastiftelsen.

Kritikk. På denne bakgrunn finner Stiftelsestilsynet grunn til å reise kritikk mot stiftelsens styre. Kritikken kommer fordi tilsynet ikke kan se at stiftelseslovens § 19 om at beslutninger om utdelinger formelt skal fattes som styrevedtak, er fulgt.

Det forutsettes av Dinastiftelsen retter seg etter påleggene fra Stiftelsestilsynet. Men siden bruddene på stiftelsesloven ikke er mer alvorlig enn de er, avsluttes tilsynssaken mot Dinastiftelsen med brevet som ble sendt mandag.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter