Nyheter

Baasland anker til høyesterett

Bedrageridømte Bjarte Baasland fikk nedsatt straffen med ni måneder i lagmannsretten, men mener hans diagnose bør gi enda lavere straff. Nå ankes saken til Høyesterett.

Kun for abonnenter

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter