Nyheter

– Planen er at vi skal diskrimineres

Nina Karin Monsens søksmål avvist av Høyesterett

I et innlegg i avisen Norge i dag, går Nina Karin Monsen hardt ut mot Norges Høyesterett, som ikke lar hennes kristne ekteskapsgruppe gå til sak mot staten. Gruppen mener endringene i ekteskapsloven ikke kunne gjelde deres allerede inngåtte ekteskap.

– Saken dreier seg om hvorvidt vårt samtykke til det gamle ekteskapet bygget på heterofili, familien og kristendommen, også strekker til likekjønnet ekteskap, bygget på homofili, barnemarkedet og sosialismen, skriver Monsen i innlegget.

Avvist. De 14 i gruppen saksøkte staten ved Barne- og likestillingsdepartementet i september i fjor. I februar i år ble søksmålet avvist i Oslo tingrett, og i april av Lagmannsretten. Nå har Høyesterett landet på samme konklusjon.

«Kjernen i søksmålet synes å være at de ankende parter ikke ønsker at deres ekteskap skal være av samme karakter som likekjønnede ekteskap. Dette synes imidlertid å være et spørsmål om verdivalg, og ikke et spørsmål som kan være gjenstand for rettslig prøving», skriver Høyesterett i begrunnelsen.

– Skal diskrimineres. Dette aksepterer ikke Monsen.

– Dommerne har ikke foretatt selvstendige rettslige vurderinger, de følger slavisk regjeringsadvokaten Kaare Andreas Shetelig. Hadde de gjort det, ville de for eksempel redegjort for hvorfor partnere har fått rett til å velge likekjønnet ekteskap, mens vi som er kristne ikke får det. Planen er at vi skal diskrimineres, skriver hun.

Går videre. – Men det går en vei til Strasbourg, der domstolen for noen uker siden avviste at et homofilt par fra Østerrike hadde rett til å gifte seg. Det er ingen menneskerett, sa domstolen, avslutter Monsen sitt innlegg.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter