Nyheter

Ottosen: Oppleves hjerterått å si nei til gjengifte

Men Misjonssambandet tviholder på gjengifte-nei. VERDIDEBATT: Hjerterått å si nei til gjengifte?

For 30 år siden var det mange prester i Den norske kirke som ikke viet skilte, frikirkene gjorde det ikke og på bedehusene var det samstemt motstand mot gjengifte.

Men skilsmissene har for lengst kommet til de innerste sirkler i Kristen-Norge. Og da har det blitt taust, mener Espen Ottosen, informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Sjelden tema. Det er mange år siden jeg hørte om en prest som ikke vier fraskilte. Jeg tror faktisk det er langt mer vanlig blant prester i Danmark, sier Ottosen.

I bedehusmiljø blir det opplevd som hjerterått å si nei til gjengifte. Derfor er det mange, og jeg er en av dem, som synes det er vanskelig å ha et slikt standpunkt.

På hvilken måte har det økende antall skilsmisser i kristne miljø påvirket synet på skilsmisse og gjengifte?

I møte med de aller fleste skilsmisser er det mye smerte. Det er fryktelig tøft for de aller, aller fleste når et ekteskap går i stykker. I bedehusmiljø kan følelsen av nederlag og mislykkethet være ekstra stor. Da blir det også veldig vanskelig i bedehusmiljø å si at skilsmisse er imot Guds vilje. Jeg tror den etiske vurderingen blir avdempet. Det er veldig sjelden jeg hører forkynnelse om skilsmisse, kanskje fordi det blir komplisert å snakke om siden man må ta høyde for at noen av tilhørerne har opplevd det selv eller er tett på noen som opplever det.

To parter. Ottosen tror ikke løsningen er taushet, men å velge sine ord med omhu.

Fredag holder han foredrag om skilsmisse og gjengifte på søsterorganisasjonen Indremisjonsforbundets arbeidermøte på Bildøy utenfor Bergen.

Det er mulig å snakke om det på en måte som ikke tråkker på mennesker, men som gir en god veiledning.

Ottosen mener det er viktig å skille mellom skilsmisse og gjengifte.

I en skilsmisse må vi ta på alvor at det alltid er to parter. Sjansen for at en av dem i større eller mindre grad er uskyldig og opplever seg bedratt og sviktet, må vi ta på alvor. Derfor er det vanskelig å komme med et fasitsvar. Man kan godt si at det er altfor mange skilsmisser i samfunnet, men det betyr ikke at alle skilte skal ta det inn over seg.

Han mener at i noen tilfeller vil skilsmisse være en bedre løsning enn å fortsette i samlivet.

Hvilke tilfeller gjelder det?

I ekstreme tilfeller med fysisk og psykisk vold kan det være nødvendig, ikke minst der det går ut over barna. Jesus var også tydelig på at ved utroskap skal ikke den som bryter samlivet lastes, men den som begikk utroskap.

Derimot mener han at argument om at kjærligheten tok slutt, at man vokste fra hverandre eller mangler fellesskap, ligger langt fra det han tolker som bibelsk aksept for samlivsbrudd.

Den uskyldige part. Ottosen opererer med uttrykket «den uskyldige part», som han mener primært gjelder ved utroskap.

Mange mener også at den som er gyldig skilt etter utroskap, står fri til å gifte seg igjen. Det mener ikke jeg. Misjonssambandet og jeg har et absolutt nei til gjengifte, slik vi tolker teksten i Matteus 19.

Misjonssambandet ansetter derfor ikke kvinner og menn som er gift for andre gang, eller har en ektefelle som er det.

Hvis en skilt ansatt gifter seg igjen, må vedkommende da slutte?

Da blir det startet en personalsak. Vi skal følge arbeidsmiljøloven og de juridiske spillereglene, så det er vanskelig alltid å vite hva konsekvensen vil bli. Men de fleste vil være klar over reglene våre og gjør det ikke til et juridisk spørsmål.

Utdatert. Ottosen får stadig spørsmål fra aktive på bedehuset om hva gjengifte kan gjøre. Kan de dirigere barnekoret? Spille piano til sangen på møtene?

Til grunn for Misjonssambandets syn ligger det omstridte Verdidokumentet som ble vedtatt i 2005. Men dette er kortfattet og sier for eksempel ingenting om tillitsverv. Heftet Ekteskapet Guds gode skaperordning», som hovedstyret utga i 1994, opplever Ottosen som noe utdatert.

Uklarhet. Det er et gjennomgående problem at vi ikke har klare retningslinjer i en del spørsmål. Det er nok noe uklart hvordan vi skal håndtere gjengifte i ulike stillinger og tillitsverv. Vi vil ta vare på de som er gift på nytt i våre fellesskap, men må finne en balanse mellom å forplikte ansatte og tillitsvalgte på vårt ståsted og ikke støte noen ut fra organisasjonen, sier Espen Ottosen.

VERDIDEBATT: Hjerterått å si nei til gjengifte?

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter