I dag avsluttes BRICS-toppmøtet i Sør-Afrika. Forkortelsen står for Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika, fem framvoksende, store økonomier som har alliert seg som et slags balanserende element mot USAs og Europas tradisjonelle dominans i verdensøkonomien.