Appellen om å verne barnetrygden ble avbrutt av stor applaus.