Regjeringen bestemte sist fredag å fremme et omstridt lovforslag for Stortinget, til tross for at samtlige høringsinstanser har protestert.