«Dersom kirken er av den oppfatning at slik privat prestetjeneste ikke er ønskelig å fremme, bør man derfor avstå fra å bruke disse personene til vikartjenester.»