Justisdepartementet vil gjennomgå reglene for opphold for religiøse ledere. Sylvi Listhaug (Frp) mener det er uakseptabelt at religiøse organisasjoner i Norge inviterer personer som undergraver norske verdier.