Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) erkjenner det i rapportsform: