Skal KrFs veivalg avgjøres ved åpen eller skriftlig avstemning?