Det er en glovarm august-dag i 2016. I en sval dal i Nord-Irak, på jesidi-folkets hellige tempelområde, Lalish, har hundrevis av jesidier samlet seg. Noen av dem har organisert seg i to lange rader, slik at de sammen danner en sti mellom seg som fører til det hellige tempelet. De holder tente lys i hendene.