Search magnifying glass

42 treff for "utviklingshemming"

Slik ordla min datter seg i en tid der hun ikke får klemmer hverken av foreldre eller personal. Hun er alvorlig utviklingshemmet. Bygger frustrasjonen seg opp minner vi henne om tå-mot-tå-hilsen. Men hvor lenge?

Alderen på medlemmene med Down syndrom i Kulturgruppa på Notodden blir stadig høyere. – Problemet med utviklingshemming oppstår fordi det er et gap mellom individets forutsetninger og samfunnets forventninger, sier spesialpedagog.

Vernepleiere er et av de mest etterspurte yrkene under koronapandemien, men tre av fire som ønsker å studere til yrket settes på venteliste.

Etter gransking av anklagene mot grunnlegger Jean Vanier, konkluderer organisasjonen l'Arche med at de er korrekte. Aslaug Espe, som startet Tro og Lys-bevegelsen i Norge, fordømmer det han har gjort.

I Mariahuset bor fire voksne kvinner i et økumenisk og likeverdig fellesskap. Tre av dem er mennesker med utviklingshemming.

Innvandrere diskrimineres når de vil leie bolig. Det vil regjeringen gjøre noe med. I dag la de fram tiltaksplan mot diskriminering og rasisme.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Særlig krevende helsetjenester kalles et spleiselag mellom stat og kommune. Osterøy kommunes nye regnestykke viser at dette ikke er tilfelle.

En utviklingshemming oppstår i møte med samfunnet. På Notodden har både statsministere og presidenter Downs syndrom.

Åtte av ti utviklingshemmede har ikke noe arbeid å gå til når de slutter på skolen. Arbeiderpartiet vil at de skal få en garanti for å få det.

Annonse
Annonse

Mer fra: