Search magnifying glass

2965 resultater for "utvikling"

Etter å ha sett hvordan dødstallene økte i Nederland, skiftet helseetikkprofessor Theo Boer mening om dødshjelp. Ny bok samler argumentene i dødshjelpdebatten for å forberede norske politikere på hva som kan komme.

Den menneskelige utviklingen vil i år bli rammet av tilbakegang for første gang på 30 år som følge av koronapandemien.

Det er skremmende at våre myndigheter er villige til å ofre noen barn på veien mot sitt groteske, innvandringspolitiske nirvana.

Med anonyme henvendelser til KRIK-medlemmer, vil aksjonister mobilisere til mistillit mot landsstyret. Mange blir opprørt av henvendelsene før helgens generalforsamling, sier generalsekretæren.

6 av 7 som nevnes av Trond Bakkevig og Tomm Kristiansen, er menn.

Det er synd at Kirkens Nødhjelp, som har vært en av de viktigste bistandsorganisasjonene i Norge til å sette jobbskaping på dagsorden, nå begår skivebom.

I Darwin på retur kritiserer Behe evolusjonslæren for ikke å kunne redegjøre for detaljene i livets utvikling. Men ­intelligent design har selv ingen teori om når, hvorfor og hvordan intelligent design fungerer.

Den virkelige endringen i norske verdier er vår økte vilje til å bruke tvangsmidler i integreringens navn, mener forsker Anne Britt Djuve.

Barn og unge i hele Norge streiker for ­klimaet. Men i norskfaget skal de ikke lære spesielt om bærekraftig utvikling, ifølge utkastet til nye læreplaner.

Forsker Anne Britt Djuves varsko om autoritær utvikling og feil virkemidler stanger hodet i norsk, integreringspolitisk enighet. Men SV mener hun har rett.

Annonse
Annonse

Mer fra: