Search magnifying glass

660 treff for "tvang"

Politikere velges for lengre perioder. Større grad av tvang. Det er to virkemiddel som professor Carlo Aall mener er nødvendig for at endring i klimakampen skal skje raskt nok.

Kravet om at alle banker setter ned renta kommer fra mange hold. SVs Kari Elisabeth Kaski vil ha politiske tvangstiltak.

Dersom vi ønsker dialog med og mellom tros- og livssynssamfunn, kan vi ikke kreve en samfunnskontrakt, der en av partene skal ha på monopol på sannheten.

Også Høyres Kristian Tonning Riise vurderer å stemme mot egen regjering og for liberalisering av bioteknologiloven.

Gatepanelet er enige: Politikerne må tørre å ta upopulære avgjørelser for å få bukt med klimaendringene. Men sosialpsykolog tror ikke vi vil akseptere det.

Vi begynner å få vel mange tegn på at vårt liberale og tolerante samfunn ikke tåler synspunkter som avviker fra flertallets.

EU vil tvinge Ungarn og Polen til å skjerpe seg. Men det kan få motsatt effekt.

Suzanne Brøgger mener at det er først i vår tid at man kan bli kristen, uten tvang.

Forsoning og løsrivelse står sentralt i Mona Høvrings nye roman om forholdet mellom to søstre.

Minst sju av ti asylsøkere som har forsvunnet fra kjent adresse har reist fra Norge.

Annonse
Annonse

Mer fra: