Search magnifying glass

221 resultater for "teologisk fakultet"

Gjennom år har jeg sittet i kirkebenken og lyttet med undring: Har denne forkynneren virkelig sju års akademisk utdannelse?

Om Menighetsfakultetets (MF) lærere har endret syn på Bibelen, speiles ikke dette i holdningene til MF som institusjon, mener dekan ved Det teologiske fakultet.

Det er en tung prosess å få innpass i en gammel etablert kirkelig tjeneste innenfor helse- og omsorgssektoren.

Bare Den norske kirke kan ta ansvar for en helhetlig forskning på religionsfeltet. Jeg tror kirken er i ferd med å gjøre en alvorlig feil dersom de trekker KIFO-støtten.

Dåpstallene øker flere steder i landet. Men har dette noen omkostninger? Gjemmer det seg et tap inni gevinsten?

– I mange menigheter er ledertrening det viktigste kirken tilbyr etter konfirmasjonen. Det arbeidet vil vi styrke gjennom forskning, sier Knut Tveitereid.

«Fra Mao til Gud» er ingen omvendelsesfortelling, slik man kunne tro. Snarere et rasende oppgjør med og en kjærlighetserklæring til Tania Michelets far.

Vårt Land bommer når de gir grønt lys for en praksis som kan føre til brudd på arbeidsmiljøloven.

Annonse
Annonse

Mer fra: