1963 treff for "teologi"

Vår oppgave er ikke å avgjøre om biskop Kari Veiteberg er en kristen. Men vi ser det som nødvendig å advare imot hennes teologi.

Hvis en kristen organisasjon skal regnes som åpen, er det avgjørende at alle mennesker har mulighet til å få lederverv, mener Tor Håkon Eiken i Skeivt Kristent Nettverk.

Snakker vi sant om kirkens sakramenter? Og våger kirken å forkynne grunnleggende teologi?

Det er klart at luthersk teologi må være åpen for nytolkninger i nye kulturer. Men gjør biskopene dette med basis i Bibelen?

Filosofenes interesse for Paulus er sentral i Ole Jakob Lølands nye bok. Hva er det filosofene ser som teologen etterser?

Annonse
Annonse

Mer fra: