1929 treff for "teologi"

Vår oppgave er ikke å avgjøre om biskop Kari Veiteberg er en kristen. Men vi ser det som nødvendig å advare imot hennes teologi.

Hvis en kristen organisasjon skal regnes som åpen, er det avgjørende at alle mennesker har mulighet til å få lederverv, mener Tor Håkon Eiken i Skeivt Kristent Nettverk.

Snakker vi sant om kirkens sakramenter? Og våger kirken å forkynne grunnleggende teologi?

Det er klart at luthersk teologi må være åpen for nytolkninger i nye kulturer. Men gjør biskopene dette med basis i Bibelen?

Unge teologer tuller med mye. – Satire er det beste botemiddelet mot fordommer, sier kapellan Ingrid Nyhus om instagramprofilen Teologibitches.

Filosofenes interesse for Paulus er sentral i Ole Jakob Lølands nye bok. Hva er det filosofene ser som teologen etterser?

Frem mot årtusenskiftet krydde det av spekulasjoner i pinsekarismatiske kretser om hva som ville skje før Jesu gjenkomst. Så ble det stille. Nå har endetids-teologi fått en renessanse på Høyskolen for ledelse og teologi.

Annonse
Annonse

Mer fra: