Search magnifying glass

35 resultater for "samfunnskontrakt"

Dersom vi ønsker dialog med og mellom tros- og livssynssamfunn, kan vi ikke kreve en samfunnskontrakt, der en av partene skal ha på monopol på sannheten.

Forslaget om en samfunnskontrakt for trossamfunn som mottar statsstøtte bidrar til en stigmatisering og mistenkeliggjøring som jeg oppriktig anså Arbeiderpartiet å være for gode til.

En ny, grønn samfunnskontrakt er en fremtidsvisjon vi alle kan tro på, ifølge Naomi Klein. Hun er inspirert av både Franklin D. Roosevelt og pave Frans.

I våre samtaler mer religiøse ledere har vi ikke møtt noen som ikke ønsker mer demokrati, men de har gitt uttrykk for at det vil ta tid. Det er i den erkjennelse at forslaget om en samfunnskontrakt vokste fram.

Selv om alle følger norsk lov, kan det være tolkingsspørsmål, lite kunnskap eller manglende systemer som gjør det vanskelig å følge lover, og krav om åpenhet og demokrati.

For Arbeiderpartiet er tro og livssyn ikke bare en privatsak.

Ap og Frps krav til ny trossamfunnslov skaper inntrykk av at religioner er noe problematisk.

Aps nye stortingsprogram skjerper kravformuleringer om tros- og livssynssamfunn. Tar inn ordet «kontroll» i nytt program.

SV skal gjere det me kan for å få ein så stram lov som mogleg, lovar talsmann Freddy André Øvstegård.

Annonse
Annonse

Mer fra: