Search magnifying glass

136 resultater for "religionspolitikk"

Finansiering av Den norske kirke, kamp om Opplysningsvesenets Fond og ny tros- og livssynspolitikk avgjøres før sommeren.

Reservasjon, omskjæring og nikab har vært blant de heteste religionspolitiske debattene under Solberg-regjeringen. – Sekulære argumenter trumfer i større grad religiøse, sier forsker.

Et ferskt KrF-utvalg skal foreslå ny politikk for troens plass i det offentlige rom og vilkårene til trossamfunn.

Statskirkeordningen har stukket av med politikernes oppmerksomhet. Det har fått konsekvenser for tros- og livssynspolitikken i Norge, mener forsker.

En helhetlig religionspolitikk må være førsteprioritet, mener tros- og livssynstopper.

For 200 år siden fikk Norge en av Europas mest liberale ­grunnlover – men ikke når det gjaldt religion.

Fredag er ventetiden for Livssyns-Norge over: Kjell Ingolf Ropstad lanserer nytt regelverk for støttekroner og ny religionspolitikk.

En fristilt folkekirke trenger et mer avklart rettslig og økonomisk grunnlag enn det regjeringen foreslår. Et bredt stortingsflertall bør kunne enes om dette.

Selv om vi nå lever i et mer sekularisert samfunn, har vi like fullt et tusenårig fundament av kristne verdier.

I dag markerer vi FNs internasjonale minnedag for ofrene for brudd på trosfriheten. Men det finnes ikke spor av kampen for internasjonal trosfrihet i flere politiske partiers program. Det er urovekkende.

Annonse
Annonse

Mer fra: