Search magnifying glass

354 resultater for "oslo katolske bispedømme"

Oslo katolske bispedømme straffes med 75.000 i bot for «ulovlig innsyn i» og «kontinuerlig overvåkning av» arbeidstakers e-poster. Bispedømmet aksepterer boten.

Oslo katolske bispedømme mener at transparens, forsoning og tillit er viktig, men at informantenes anonymitet må gå foran.

Oslo katolske bispedømme fikk ikke medhold i ankesaken mot Kulturdepartementets vedtak om tilbakebetaling av statstilskudd. Nå vurderer OKB anke til høyesterett.

Oslo katolske bispedømme vil overbevise retten om at Den katolske kirke er verdensvid og dermed ikke krever innmelding. – Jeg tenkte aldri på å melde meg inn, jeg visste ikke at det var slik det var i Norge, uttalte et vitne i lagmannsretten.

Oslo katolske bispedømme anker dommen i saken mot staten. I lagmannsretten tapte de saken om å få kravet om tilbakebetaling av millionstøtte kjent ugyldig.

Oslo katolske bispedømme er dømt til å betale to millioner kroner i bot for medlemsbedrageri. Tidligere daglig leder er frikjent.

Oslo katolske bispedømme mener de ikke skal betale de 40 millionene Fylkesmannen krever etter medlemsrotsaken. I morgen starter saken i Borgarting lagmannsrett.

Dataansvarlig i Oslo katolske bispedømme sa opp i protest allerede i 2012 fordi han fryktet at telefonkatalogmetoden skulle få konsekvenser.

Godtar ikke dommen som slår fast at de må betale tilbake 40 millioner etter medlemsjuks.

Annonse
Annonse

Mer fra: