94 treff for "næringsutvikling"

Det virker som om NHO-direktør Ole Erik Almlid blander norsk bistand til næringsutvikling med bistand til fremme av norsk næringsliv.

Norad-direktør Bård Vegar Solhjell varsler takstskifte for styrket næringsutvikling i norsk bistand. Sterk folkevekst øker behovet for rask jobbskaping i sør.

Satsingen på jobbskaping kan ikke gå på bekostning av de mest sårbare. Derfor vil utviklingshjelp og næringsutvikling alltid være to sider av samme sak.

Norad legger ekstra millioner i potten for å stimulere bedrifter til å satse på bistandsprosjekter som kan gi næringsutvikling og jobber i sør.

Det er helt nødvendig at næringslivet kommer på banen, og det er helt nødvendig at næringslivet selv kommer med forslag til hvordan dette kan skje.

Å ta fra de fattige for å gi midler til en ordning som fort kan ende opp som subsidier for norske bedrifter, er en prioritering Kirkens Nødhjelp ikke er med på.

Privat sektor forblir en ubetydelig partner for norsk bistand. NHO samler nå næringslivet til en felles satsning for å gi råd om hvordan næringslivet kan skape flere jobber i utviklingsland.

Det vil ramme de svakeste hvis NHO får vri en milliard kroner fra klassisk bistand til næringslivstiltak, mener Kirkens Nødhjelps generalsekretær.

Forbudet mot å bygge i en sone på 100 meter fra sjøen har i et halvt hundreår vært et bærende prinsipp for å bevare kystnatur og sikre turfolk og andre adgang til strandsonen. Regjeringens forlag om en mer liberal praksis vil forsterke en allerede altfor utbredt bruk av dispensasjon mot forbudet.

Annonse
Annonse

Mer fra: