908 treff for "misjon"

Fatema Al-Musawi sier at ingen muslimer blir overbevist av påtrengende misjon. – Vi driver ikke aggressiv misjon, svarer misjonsleder.

Nidaros bispedømme inviterer menighetene til ­konkurranse om å bli best på misjon. – Vi er blitt litt mindre frimodige når det gjelder misjon, sier sokneprest.

Bare et fåtall i frikirkene og Den norske kirke ønsker å fremheve egen religion for å omvende andre, ifølge KIFO-undersøkelse. Professorer mener at de positive sidene med misjon ofte blir oversett.

– Misjon lar seg ikke gjennomføre gjennom religionsdialog, sier teolog Ivar Bu Larssen. Han mener Den norske kirke nedgraderer kristendommen når de satser på religionsdialog.

Hvis alle mennesker vil bli frelst, som Knut Grønvik håper, blir konsekvensen også et håp om at Jesus tar feil når han taler om omvendelsens nødvendighet og Paulus tar feil når han snakker om misjonens viktighet. Er det virkelig greit?

Menighetene i Den norske kirke må oppdatere folk på hva misjon er, mener Knut Hallen i Samarbeid menighet og misjon (SMM). Kunnskap forvitrer nemlig, mener han.

Misjonærene bidro til større forståelse og respekt for andre folkeslag og de gjorde verden større med alt de skrev.

Vi har lett for å tenke at misjonsoppdraget først om fremst deles fra de rike og mektige. De viktigste misjonærene er imidlertid helt vanlige kvinner og menn.

Anna Lindbak Hørte (25) og Rebekka Alve (17) går mot strømmen når de reiser på misjonstur i sommerferien. – Misjon oppfattes som arrogant, sier UIO-leder.

Annonse
Annonse

Mer fra: