Search magnifying glass

30 resultater for "kvener"

Kirken hadde dessverre en sentral rolle i fornorskingen og urett begått mot det kvenske folket. Majoriteten i kirken må ta inn over seg at rester av disse holdningene ennå kan befinne seg der.

Fredag markerer statsminister Erna Solberg Kvenfolkets dag i Alta. Regjeringen sier nei til særskilt freding av kvenske kulturminner.

Strid om kvenske salmer ble sett som enda et eksempel på overstyring av en minoritet. – Vi beklager, sier kirken.

Stortinget sannhetskommisjon skal i fire år framover granske fornorskningspolitikken – og legge grunnlag for forsoning mellom samer, kvener og majoritetsbefolkningen

Vi markerer samefolkets dag med en øredøvende stillhet. Det er påfallende hvor usynlig denne dagen er i norsk offentlighet.

Samer utsatt for fornorskning får høre det av andre samer: – Det gjør uendelig vondt å bli kalt plastikksame og liksomsame, sier en som har fortalt sin historie til Sannhets- og ­forsoningskommisjonen.

I forslag til ny ordning for Den norske kirke er kvenene verken nevnt eller invitert til å gi innspill. – Det føles som fornorskningen igjen, sier leder for Kvensk institutt.

Språkviter er sjokkert over at en Oslo-skole krever at elevene snakker norsk, også i friminuttene. – Minner om fornorskingen av samer og kvener, sier han.

Annonse
Annonse

Mer fra: