03 December 2020Search magnifying glass

76 resultater for "konverteringsterapi"

Trine Skei Grande lovet et homoterapiforbud våren 2021. Men Abid Raja tolkes dit hen at det ikke kommer før etter stortingsvalget neste høst. Hvis det i det hele tatt kommer.

Trosfriheten forutsetter at vi har et stort rom for å tro, også når det strider mot flertallets oppfatninger. Vi må tåle at voksne selv skal kunne oppsøke sjelesorg eller forbønn for veiledning om seksuelle spørsmål, uten at vi som politikere bør forby det.

Allerede i 2017 vedtok Den anglikanske kirke å støtte et forbud mot konverteringsterapi i Storbritannia.

Om en sjelesørger tar Gud til inntekt for egne meninger, standpunkt eller teologi, ligger det åndelige overgrepet svært nær.

Kanskje finnes det gode argumenter for å forby såkalt ­konverteringsterapi for homofili. At en slik praksis påfører mennesker skam, er derimot et dårlig argument.

Kyrkjerådsleiaren og Skeivt kristent nettverk meiner eit forbod kan sende eit viktig signal.

Ap foreslår å forby konverteringsterapi for homofile. Et forbud er å gå for langt i et liberalt demokrati, mener Krfs Hans Fredrik Grøvan.

Temperaturen var høy og følelsene satt utenpå flere av de som deltok på høring om konverteringsterapi på Stortinget i dag. Den største politiske uenigheten er om sjelesorg kan regnes som en form for konverteringsterapi.

Homoterapi, sjelesorg, konverteringsterapi, medvandring - same kva ein kallar det, er det uetisk.

Dråpen: For Karine Skoglund var det KrFs nei til et forbud mot konverteringsterapi som til slutt fikk henne til å melde seg ut av partiet.

Annonse
Annonse

Mer fra: