Search magnifying glass

7 resultater for "kongsberg kommune"

Prest i kommunestyre fekk gjennomslag for at Kongsberg skulle få landets første kommuneprest. Human-Etisk Forbund protesterte.

Mental Helse vil takke Geir Jørgen Bekkevold, stortingsrepresentant for KrF og leder av helse- og omsorgskomiteen for at han er så tydelig på å støtte innføring av undervisningsprogrammet YAM

Lill Tone Grahl-Jacobsen mener tre ting må på plass for å sikre Den norske kirke en god grunnmur: En felles arbeidsgiverlinje, en forutsigbar finansiering og gode demokratiske prosesser.

En tredjedel av barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker. Da må vi sette inn tiltak som vi vet reduserer antall selvmord.

KONGSBERG: MDGs Vilde Håvardsrud (25) er ikke redd for å bli upopulær i «våpenbyen».

Utlendingsdirektoratet har besluttet at Heistadmoen militærleir ved Kongsberg inntil videre likevel ikke skal benyttes som flyktningmottak.

Moldejazz får nå stempelet «grønt arrangement». Men bare et fåtall av norske festivaler regnes som miljøvennlige.

Annonse
Annonse

Mer fra: