03 December 2020Search magnifying glass

1308 resultater for "kirkemøtet"

Kirkemøtet. Kirkeråd. Kirkerådsleder. Bispemøtet. Sliter du med å forstå sammenhengen? Vårt Land gir deg svaret på ukens store spørsmål.

Nå kartlegges mulighetene for å avholde Kirkemøtet i september.

Bønnelistas leder Jo Hedberg varsler at listen vil fremme et forslag om at sakslisten til Kirkemøtet ikke godkjennes.

Økt demokrati i Den norske kirke var en forutsetning for endringene i forholdet mellom staten og kirken.

Kirkepolitikerne lærte fjorårets heteste trend.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Kirkepolitikerne lærte fjorårets heteste trend.

Olav Fykse Tveit vigsles til biskop 10. mai, og settes inn som preses i oktober, opplyser Atle Sommerfeldt.

Både representanter for Åpen folkekirke og Nominasjonskomiteens liste mener konflikten i Nord-Hålogaland er en forsmak på en større debatt, nemlig om biskoper og ansatte skal ha stemmerett i Kirkemøtet.

Bare et mindretall av det nylig valgte Kirkemøtet ønsker å gå tilbake til den gamle valgordningen med kun nominasjonslister. Det er signalene fra en spørrerunde blant Kirkemøtets nye delegater.

Du ønsker å kutte 10 prosent av Den norske kirke. Et tilsvarende kutt av ditt gullkors vil føre til at du ikke lenger kan se at det er et kors.

Annonse
Annonse

Mer fra: