85 treff for "kirkebenker"

Kirkebenker regnes ikke som fastmonterte seter, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til Vårt Land. Det betyr at antallet deltakere på gudstjeneste i kirker med benk begrenses til 50 personer.

«Helsedirektoratet slår fast at fastmonterte seter må forstås som individuelle, fastmonterte seter. Benker anses ikke som fastmonterte seter», skriver de i en epost til Vårt Land.

Amerikanere som ikke går i kirken er pessimistiske med tanke på fremtiden. Forfatter Timothy P. Carney kaller ­kirken en uerstattelig institusjon i Amerika. – Kristne ser lyst på framtiden, sier han.

Julie Schjøth blir den første kvinnelige presten i Nord-Troms prosti.

Til alle tider har infrastruktur vært nødvendig for å spre evangeliet. Men en bro eller to kan lage trøbbel for tro, i et land med over 1.600 kirkebygg fordelt på 426 kommuner.

– Slik det forholder seg nå, er ikke kirkebenker fastmonterte seter, sier Kirkerådets direktør, Ingrid Vad Nilsen.

At kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter, er urettferdig for kirken som kulturarena og vitner om idéfattigdom hos myndighetene.

Skal kirkebenker regnes som fastmonterte seter? Nei, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet. Ja, bekreftet assisterende helsedirektør Espen Nakstad torsdag kveld.

Flere bransjeaktører stiller seg undrende til at kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter, og frykter for den planlagte gjennomføringen av årets julekonserter.

Ettersom kirkebenker ikke regnes som fastmonterte seter, regner «utleiekirken» Røros kirke med et inntektstap på 350.000 kroner frem mot jul.

Annonse
Annonse

Mer fra: