915 treff for "kirka"

Vi lever i ensomhetens tid. Derfor må kirka igjen bli møteplassen med musikk, dans, sang, teater og ord som skaper tid, mening, rom og håp.

Frivilligheten i Den norske kirke lever best når den springer ut av motivasjon og arbeidsglede. Da må den frivillige bli sett og anerkjent.

Når Paulus kirke holder nattåpent for fattige og hjemløse håper jeg de har spurt seg selv om de har den nødvendige kompetansen til å ta slike beslutninger.

Flere kirkesamfunn legger nå ut gudstjenester på internett. Strømmingen av gudstjenester ser ut til å gi høyere besøkstall enn de normalt har.

Under Bygdepride på Sunnmøre i vår skal det arrangeres regnbuemesse i Ørsta kirke. – Vi vet at mange skeive har opplevd kirkerommet som for trangt. Derfor vil vi åpne det, sier soknepresten.

Annonse
Annonse

Mer fra: