Search magnifying glass

76 resultater for "handikap"

– Den moderne humanismen mangler en måte å snakke om dødelighet på, sier Julia Kristeva. Sammen med Jean Vanier forsøkte hun å forandre synet på mennesker med handikap – og dermed også synet på det å være menneske.

Per Arne Dahl gikk av som biskop i fjor, mye fordi en hørselsskade gjorde arbeidet strevsomt. Med Sårbarhetens kraft ønsker han å gi et håndtrykk til alle som lever med skjulte handikap og plager.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

To av tre støtter retten til senabort dersom det er risiko for å få et handikappet barn.

Frankrikes tidligere president Jacques Chirac er død, 86 år gammel.

Kristne diskrimineres på jobbmarkedet, ifølge ny doktoravhandling. Rekrutteringseksperter oppfordrer likevel jobbsøkere til å sette bibelskoleåret på CVen.

Verden faller i grus når barn med funksjonshemming nå mister hverdagsrutinene, forteller mor Siri Moniche Ertzeid. Foreldre burde fått økt omsorgslønn automatisk, mener hun.

Likestillingskampen har gjort mykje for å utjamne kjønnsforskjellar. Statsvitar Kjersti Skarstad meiner vi treng å ta ein liknande kamp for folk med funksjonshemming.

De sendte ut 18.000 fiktive jobbsøknader. Konklusjon: Kristen bakgrunn trekker ned. En ny avhandling viser at kristne diskrimineres nesten like mye som muslimer dersom de er åpne om religiøs tilhørighet i jobbsøknaden.

Men ideen om at mennesket er et vesen med spesielt høy verdi, og at alle mennesker har den samme, høye verdien uavhengig av egenskaper er under press og debatt. Mennesket er noe mer enn et intelligent dyr.

Brostein, trapper, ingen heis og lite transportmuligheter kan føre til ødelagte ferieplaner - også midt i Roma.

Annonse
Annonse

Mer fra: