Search magnifying glass

61 treff for "funksjonshemming"

Likestillingskampen har gjort mykje for å utjamne kjønnsforskjellar. Statsvitar Kjersti Skarstad meiner vi treng å ta ein liknande kamp for folk med funksjonshemming.

Verden faller i grus når barn med funksjonshemming nå mister hverdagsrutinene, forteller mor Siri Moniche Ertzeid. Foreldre burde fått økt omsorgslønn automatisk, mener hun.

Tilgjengeligheten i flere valglokaler er for dårlig, mener Anna-Maja Andersen, styremedlem i Åpen folkekirke og forkjemper for funksjonshemmedes rettigheter.

Du trodde kanskje hjemmeskole med tre barn var utfordrende? Prøv et multihandikappet barn i åtte uker, da tror jeg du priser deg lykkelig at du ikke er i våre sko.

Nesten ingen funksjonshemmede barn har fått spesialundervisningen de trengte under koronakrisen, konkluderer ny spørreundersøkelse.

«Nok en gang blir sårbare barn og unge kasteballer i systemet. Og i førstelinjen står de slitne foreldrene, som må sende nok et skjema til riktig instans», skriver Vårt Land på lederplass.

Våre folkevalgtes nei til å inkorporere rettig­hetene til mennesker med funksjonsnedsettelser i menneskerettsloven er en aksept at disse har lavere status enn andre.

Når ditt åndelige forbilde svikter deg, går noe av troen med i dragsuget.

Sp går kraftig tilbake, mens Ap sikret flertallet. Torstein Lerhol blir ikke ordfører.

Annonse
Annonse

Mer fra: