292 treff for "funksjonshemmede"

Kommunene vil gjerne bosette flyktninger, men ingen sier ja til 16 funksjonshemmede som har fått opphold. Nå mobiliserer KrF i storbyene for å få bosatt de sårbare flyktningene.

Våre folkevalgtes nei til å inkorporere rettig­hetene til mennesker med funksjonsnedsettelser i menneskerettsloven er en aksept at disse har lavere status enn andre.

Nesten ingen funksjonshemmede barn har fått spesialundervisningen de trengte under koronakrisen, konkluderer ny spørreundersøkelse.

Stortinget har flere ganger nektet å ta FNs funksjonshemmedekonvensjon inn i norsk lov. Derfor er det mye lettere å diskriminere enn det burde være.

Funksjonshemmede og alvorlig syke barn rammes hardt av strenge koronatiltak. Når de mister avlastning og rehabilitering, blir foreldrene slitne.

Annonse
Annonse

Mer fra: