Search magnifying glass

344 treff for "frivillighet"

Frivilligheten i Den norske kirke lever best når den springer ut av motivasjon og arbeidsglede. Da må den frivillige bli sett og anerkjent.

Flere inntektstap for frivillige organisasjoner blir ikke ivaretatt i regjeringens krisepakke, ifølge generalsekretær i Frivillighet Norge.

Ny rapport viser at antall medlemmer og organisasjoner øker, og økonomien styrkes. Unntaket er i tro- og livssynssektoren, som har en nedgang i aktivitet.

I min doktorgradsavhandling har jeg intervjuet frivillige i seks ulike menigheter i Den norske kirke. ­Bildet som danner seg er at de frivillige er ­overveiende godt fornøyd med ­oppfølgingen.

Dersom Frivillig.no skal søke «ensomhetspenger» betyr dette at planlegging og utvikling må settes på vent, og dette igjen gjør organisasjonene usikre, skriver Stian Slotterøy Johnsen, generalsekretær i Frivillighet Norge.

Frivillig arbeid skaper tilhørighet. Vi utfordrer regjeringen til å ha som mål at integrering skal føre til aktiv deltakelse i hele samfunnslivet.

Norge er best i verden på frivillighet, og ­innsatsen øker jevnt. Men kristne foreninger taper terreng.

Menigheter i Den norske kirke kan ikke registrere seg i ­Frivillighetsregisteret, selv om kirken er løsrevet fra staten. – Helt underlig, mener sokneprest.

Venstre og KrF retter opp en serie såkalte «dustekutt» innenfor kulturliv og frivillighet.

Annonse
Annonse

Mer fra: