03 December 2020Search magnifying glass

123 resultater for "fremmedkrigere"

Torsdag godkjente Folketinget et lovforslag som gjør at barn av danske fremmedkrigere ikke lenger automatisk blir danske statsborgere ved fødselen.

Organisasjoner som driver integrering har rekrutterte fremmedkrigere til Den islamske stat (IS). Dette har Mohamed-Saif Al-Mofty fått bekreftet på reiser i Irak.

Mange forskere hevder at ekstremister har et overflatisk forhold til religion. Lorne Dawson, som har intervjuet fremmedkrigere i Syria, mener derimot religionen er selve årsaken til at de dro i krigen.

Justisminister Tor Mikkel Wara åpner porten for norske IS-krigere i Syria, men presiserer at de vil bli straffeforfulgt for terrordeltagelse. Resten av Europa nøler etter Trump-oppfordring.

PST vet ikke hvilken trussel norske fremmedkrigere kan utgjøre i samfunnet etter endt soningstid, men sier de har god kontroll så lenge de er i fengsel.

– Viktig å huske at de er mennesker, sier forsker.

«Vi forventer en langt mer aktiv oppfølging. Det haster», mener 24 tidligere kirkelige ledere. De ber i brevs form Erna Solberg om å øke tempoet for å få barn av norske mødre knyttet til IS hjem til Norge.

I takt med at IS mister terreng, vender enkelte fremmedkrigere tilbake til Norge. Forskerne savner tiltak for å hjelpe syriafarerne tilbake til storsamfunnet.

Antallet som har reist for å slutte seg til jihadistene i Den islamske staten (IS) har doblet seg det siste året, ifølge amerikansk etterretning.

Den siste bølgen av europeiske krigere som drar til Syria er mindre motivert av religion. Manglende sosial tilhørighet er blitt viktigere drivkraft, sier Europol.

Annonse
Annonse

Mer fra: