Search magnifying glass

102 resultater for "fosterreduksjon"

Senterpartiet kan sikre KrF forbud mot fosterreduksjon. Men seieren kan bli kortvarig, advarer Arbeiderpartiet.

De harde virkemidlene i siste ukers abortdebatt har fått betimelig kritikk. Men hvilke bekymringer ligger bak virkemidlene?

Norges avgjer om å opne for fosterreduksjon av eitt eller fleire friske fostre, fekk Det etiske råd i Danmark til å ta opp saka.

KrF og Senterpartiet ble avvist. Flertallet i Helsekomiteen ønsker ikke å stramme inn abortloven.

Ingen av Norges nye abortnemnder har siden innføringen i fjor sagt nei til noen av søknadene om fosterreduksjon.

Om kort tid sørger SV for ny stortingsrunde for å snu innstrammingen av fosterreduksjon. Men her redder Frp regjeringen.

Ikke bare overtok Sp og KrF tusenvis av protester mot fosterreduksjon. Nå møter de Bent Høie med stortingsoppgjør også.

Ap markerer motstand mot innstramming av fosterreduksjon med å presse frem fulltallig stortingssal under avstemningen.

Det er et stort flertall i alle partier for å beholde selvbestemt fosterreduksjon, bortsett fra i KrF, viser en meningsmåling i Dagbladet.

30 kvinner fra andre land har henvendt seg til St. Olavs hospital i Trondheim for fosterreduksjon. Sykehuset støtter at alle fosterreduksjoner må avgjøres i nemnd. De er redd for abortturisme hvis ikke abortloven endres.

Annonse
Annonse

Mer fra: