03 December 2020Search magnifying glass

1740 resultater for "forskning"

De som kun går i kirken en sjelden gang, får gjerne de sterkeste følelsesmessige reaksjonene når det lokale gudshuset står i brann, viser ny forskning.

Den norske kirke jobber hardt for å holde dåpstallene stabile. Ny forskning viser tendenser til en spenning mellom et lite engasjert dåpsfølge og de faste kirkegjengerne.

Skolen må bygge på forskning og kunnskap. Ikke på følelser, synsing og populisme.

Foreldre i samfunnskritiske jobber opplevde at velferdsstaten ikke strakk til da det gjaldt som mest under nedstengningen i vår. Kjell Ingolf Ropstad sier at skole og barnehage neppe stenges igjen.

Erling Birkedal har forsket på troens utvikling. Han har funnet ut at noen hendelser følger deg hele livet, og at både kristne og ateister blir mer åpne og nyanserte i voksen alder.

Flere ønsker å gi fra seg kroppen sin etter døden. Det er professorer på universiteter rundt om i landet glade for.

Voldelig konflikt i det østlige Kongo gjør at den dødelige ebola-epidemien kan spre seg til flere naboland. Norsk vaksineinnsats bidrar til bedre håp enn under siste store epidemi.

Mindfulness har fått stor innpass i ­forskningsverdenen, men andre forskere mener denne forskningen unnlater å kritisk undersøke fenomenet som utbres til befolkningen på tvilsomt grunnlag

Norske foreldre i små, kristne trossamfunn opplever mange av de samme utfordringene som etniske og andre religiøse minoriteter, viser ny forskning.

Det forskes på mye rart, noe kommer til nytte og noe havner i skuffen. Noen få enkeltprosjekter endrer et samfunn – som at 12 millioner mennesker i Zimbabwe nå har fått sitt eget, grunnlovsfestede språk.

Annonse
Annonse

Mer fra: