Search magnifying glass

6864 resultater for "forhold"

Janne (32) har et anstrengt forhold til faren sin. Nå har hun fått sitt første barn. Bør hun anstrenge seg for at sønnen skal få være sammen med morfaren sin i jula?

Vi tror det må tydelige endringer til i Norsk Luthersk Misjonssamband. Den manglende evnen til å forholde seg ydmykt og konstruktivt til kritikken, burde bekymre både ansatte og frivillige.

Fristen for å søke om penger til sikrings av tros- og livssynssamfunn gikk ut på søndag. Islamsk Råd Norge mener den samlede potten på fem millioner er for liten.

Barneombudet har sett flere svært kritikkverdige forhold i barnevernet og ved institusjoner, ifølge en ny rapport. – Dette gjør oss sterkt bekymret.

Flere på Sørlandet enn i resten av landet har motforestillinger mot homofile som har sex. Spesielt konservative kristne eller i frimenigheter er skepsisen stor.

Jeg har et godt forhold til eksen min. Vi møtes på jobb hver dag.

De arabiske statene er villige til å svikte palestinerne for å få et godt forhold til Israel. Det er lærdommen fra avtalen mellom Emiratene og Israel.

Det er feil at det er opp til lokalt skjønn å bestemme om folk som lever i likekjønnede ekteskap kan bli soldat i Frelsesarmeen, mener Clive Adams. – Alle må forholde seg til samme regler, sier den svenske Frelsesarmeen-lederen.

Kvinne (39) lever med en utro partner: Jeg tror ikke jeg er den eneste som blir hos en utro partner, men det er fryktelig tabubelagt, skriver hun.

Jeg tror kristne organisasjoners vegring mot Redaktørplakaten skyldes en misforstått oppfatning av journalistikken.

Annonse
Annonse

Mer fra: