Search magnifying glass

107 resultater for "folkeregisteret"

Den nye loven skulle redusere muligheten for kirkelige fellesråd til å hente ut opplysninger fra folkeregisteret. – Tilgangen er helt avgjørende for at gravplassforvaltningen skal kunne gjøre en god jobb, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA.

Det siste året har personen selv kunnet avgjøre kjønn basert på egen opp­levelse.

Siv Jensen vil straffe trossamfunn som misbruker personopplysninger.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

Når Den norske kirke sletter 117.000 udøpte barn fra medlemsregisteret sitt på nyåret, ønsker bare et fåtall foreldre å få tilsendt informasjon om kirkelige tilbud til barna sine i posten.

Over 100.000 udøpte barn står registrert som tilhørende Den norske kirke. Ordningen bryter EUs personvernforordning, mener Human-Etisk Forbund. På vegne av åtte berørte personer har de klaget saken inn til Datatilsynet.

Den norske kirkes registrering av tilhørige er ulovlig, mener Human-Etisk Forbund, som har klaget kirken inn til Datatilsynet. Nå endrer kirken sin praksis – før Datatilsynet har konkludert.

En milliard mennesker står uten muligheter til å identifisere seg. Uten identitetsbevis i Norge, risikerer du å ikke få tilgang til tjenester og rettigheter vi andre tar for gitt.

Vårt Land - Norges største kristne dagsavis

En norsk familie dro til Peru i februar for å hente hjem sitt adoptivbarn. Seks måneder senere sitter de fremdeles koronafast uten mulighet til å komme seg hjem.

Ingen trossamfunn ønsker informasjon fra Folkeregisteret om nye fødsler. De vil heller ikke at Den norske kirke skal få det.

Bør tros- og livssynssamfunn få tilgang til fødselsmeldinger, for å sende dåpsinvitasjon til medlemmer som har født barn? Datatilsynet mener nei.

Annonse
Annonse

Mer fra: